Podpořte nás

Charita ČR pomáhá mimo jiné seniorům.Školící středisko Marianeum provozuje Charita Česká republika, nezisková humanitární organizace, která pomáhá potřebným u nás i v zahraničí.

Komu Charita ČR pomáhá?

V souladu se svým posláním pomáhá Charita ČR všem, kdo se ocitli v těžké situaci, kterou nedovedou zvládnout vlastními silami. Jsou to lidé staří, nemocní, se zdravotním postižením, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, děti a mládež z rizikového prostředí a řada dalších. V zahraničí pak zejména oběti humanitárních katastrof a lidé z chudých zemí a oblastí, kde můžeme pomoci rozvojem podnikání či předáváním zkušeností.

Jak můžu činnost Charity ČR podpořit?

Důležitá je také pomoc lidem v těžké sociální situaci, bez práce či ve vyloučených lokalitách.Způsobů existuje celá řada. Firmy a živnostníci mohou vedle pronájmu prostor v Marianeu využít také možnost tzv. náhradního plnění skrze nákup výrobků a služeb chráněných dílen nebo nabídnout dlouhodobé partnerství.

Uvítáme samozřejmě veškeré finanční dary, ať už na pomoc u nás či v zahraničí nebo příspěvek koledníkům Tříkrálové sbírky.

Zapojit se jde i řadou dalších způsobů od dobrovolnictví přes propagaci naší práce až po návštěvu našeho Infocentra a obchůdku u sv. Vincence na Praze 1, kde nabízíme výrobky chráněných dílen a další produkty spjaté s charitní prací.