Úvod do artefiletiky aneb Tvořením K sobě samému

Úvod do artefiletiky aneb Tvořením K sobě samému

Kurz nabízí seznámení s artefiletikou, nahlédnutí do arteterapie a vysvětlení obou pojmů. Zaměřuje se na možnost nového pohledu na
výtvarné tvoření (s důrazem na proces tvorby, nikoli na výsledek) a na osobní obohacení uchazečů skrze zážitek z tvorby.
Nabídka pro každého bez ohledu na výtvarné nadání. Ideální jako inspirace pro výtvarné pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích.

Místo: Praha, Máchova 7
Termín: 2. 12. 2013, 09:30 — 2. 12. 2013, 15:30
Kategorie: Odborný seminář
Využití artefiletiky při práci s dětmi a dalšími cílovými skupinami (dle potřeby uchazečů), paleta výtvarných technik, jejich vhodné využití a motivace.
Kurz nabízí nový pohled na výtvarné tvoření a inspiraci.

Co je artefiletika?
Artefiletika je pojetí vzdělávání a výchovy, které se nachází mezi arteterapií a výtvarnou výchovou.
Artefiletika obohacuje v rovině osobnostní a sociální, a to především díky důrazu na proces tvorby a reflexi výtvarného zážitku.

Lektor: Mgr. Zuzana  Nápravová

Cena kurzu: 1490 Kč včetně 21% DPH
Cena pro charitní zaměstnance: 890 Kč včetně 21% DPH

Součástí semináře je občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce, chlebíček) a certifikát.

 

Online Kurzy » Úvod do artefiletiky aneb Tvořením K sobě samému