Úspěšné finanční řízení NNO s využitím různých fundraisingových metod

Úspěšné finanční řízení NNO s využitím různých fundraisingových metod
Řídíte finance vy a nebo ony řídí vaši organizaci? Kurz nabízí komplexní vhled do problematiky díky spojení fundraisingových metod a metod finančního řízení. Kurz je akreditován MPSV, rozsah kurzu 16 hodin. Lze se účastnit pouze jednoho dne/jednoho tématu.
Místo: Školící středisko Marianeum
Termín: 3. 5. 2016 — 4. 5. 2016
Kategorie: Odborný seminář

První část kurzu Fundraisingové metody vedení lektorkou Mgr. Terezií Pémovou nabízí přehledy financování z tuzemských i zahraničních zdrojů - grantová schémata, dále práci s dárcovstvím, sponzoringem. Druhou část věnovanou vedení a plánování finančního řízení bude lektorovat Ing. Hana Vávrová, Ph. D. Každá z částí má 8 hodin. Celkový rozsah 16 hodin. Ubytování je možné objednat ve stejné budově.

Více informací:http://www.marianeum.cz/kurzy/financni-rizeni-nno-s-vyuzitim-ruznych-fundraisingovyc/