Exekuce a exekuční řízení (úvod do problematiky) + Senioři v exekuci

Cena:   2 200 Kč bez DPH
pro organizace spadající pod Charitu ČR: 1 800 Kč bez DPH
cena zahrnuje občerstvení během celého dne

  Závazná přihláška zde.

Místo: Praha 2 - Máchova 7
Termín: 20. 3. 2017, 09:30 — 20. 3. 2017, 15:30
Kategorie: Odborný seminář

Medailonek přednášejícího: JUDr. Katarína Maisnerová

Po absolvování právnické fakulty vykonala úspěšně rigorózní zkoušku, později zakončila úvodní kurz v oblasti mezinárodní arbitráže European Branch CIArb. V roce 2014 získala v prestižní soutěži Právník roku první místo v kategorii „Talent roku“.  

Kromě soustavné praxe v exekutorském úřadě a výkonu exekuční činnosti, také přednáší na několika vysokých školách, a to v českém i anglickém jazyce. Vedle teoretických znalostí je její doménou a výhodou bohatá praktická zkušenost, neboť sama osobně provádí mobiliární exekuce (tedy exekuce v terénu), jedná s účastníky řízení a jedná s institucemi, jako jsou například soudy a finanční či katastrální úřady. Tato praktická zkušenost jí pak umožňuje předat účastníkům kurzu informace, které pro ně budou skutečně využitelné v praxi.

Exekuce a exekuční řízení (úvod do problematiky) + Senioři v exekuci

První obecná část kurzu je komplexním úvodem do oblasti exekuce a exekučního řízení. Je zaměřena zejména na problémy a situace, které mohou vznikat v běžném životě při střetu s exekucí a soudním exekutorem. Absolvování kurzu pomůže účastníkům zorientovat se v dané problematice a díky dlouholetým zkušenostem lektorky mají možnost získat rady a návody na praxí ozkoušené způsoby, jak řešit konkrétní životní situace.

Navazují část kurzu je profilově zaměřena na tematiku „Senioři v exekuci“. V rámci přednášky lektorka poukáže na rizika v oblasti dluhů, kterým je tato skupina obyvatel vystavena a osvětlí, jak případně řešit již nastalý problém, jak se v dluhové pasti zorientovat a kam se obrátit pro odbornou pomoc.

Kurz je primárně určen pracovníkům v sociálních službách.