Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Tříkrálová koleda skončila, sbírka podpoří stovky projektů pro lidi v nouzi

Tříkrálové koledování v ulicích skončilo, koledníky s pokladničkou opatřenou logem Charity už dnes nepotkáte. V plném proudu je úřední rozpečeťování kolednických schránek a pečlivé sčítání obsahu. „Předběžné výsledky nás naplňují nadějí, že dárci štědře podpořili záměry naší sbírky pro pomoc lidem v nouzi. Výnos pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a sociálně vyloučené. Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkuji,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

O legislativě a hrdinech sociálních služeb

Seminář Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na aktuální dění v sociální oblasti byl zakončen předáváním cen literární a fotografické soutěže oslavující „hrdiny naší doby“ - sociální pracovníky. Dolní aulu ve Školicím středisku Marianeum v pražské Máchově ulici zaplnili 8. června pracovníci z místních Charit z celé ČR.

Novinky ze sociální oblasti - seminář MPSV

Mezi charitní pracovníky opět zavítají zástupci z MPSV, aby s nimi projednali a seznámili je se systémovými změnami. Závěrem předají ceny vítězům soutěže.
Místo: Školící středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Termín: 8. 6. 2015, 09:30 — 8. 6. 2015, 13:32

MPSV bude rozdávat informace i ceny hrdinům

Zbývají poslední volná místa na školicí akci, kterou povedou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru 22. V jejím průběhu se dozvíme, kdo se stal vítězem soutěže Hrdinové sociálních služeb. Školící akce začíná v pondělí 8. června v 9:30 v Marianeu, Máchova 7, Praha 2.

Hledáme charitní fundraisery a finanční manažery

Hledáme fundraisery a finanční manažery, kteří pracují v charitních organizacích a potřebují získávat finance.

Máme pro ně totiž připraven a akreditován kurz Úspěšné finanční řízení NNO s využitím různých fundraisingových metod pod vedením dvou znalých lektorek.

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

MPSV  A CHARITA ČR DISKUTOVALI PROFESNÍ ZÁKON

Pondělí 10. 11. 2014, 9:00, sedíme v Infocentru Charity ČR. Začátek týdne zahájilo setkání zástupců MPSV s předsedy kolegií a dalšími zájemci z řad Charit o téma tvořícího se Zákonu o sociálních pracovnících, nebo-li profesního zákona. Jedná se o téma složité, velice komplexní a častokrát nepopulární. Jen málokdo si dokáže představit funkci nově navrhovaného orgánu Profesní komory sociálních pracovníků a nebo náročnost nových požadavků na další vzdělávání. Mezi lidmi v sociálních službách se začalo povídat, že požadované penzum hodin se zvýší z 24 na 48. Jenže plány a tvorba zákona jsou ještě zamotanější, a proto jsme vděčni za diskuzi s PhDr. Radkem Sudou, a PhDr. Melanií Zajacovou.

Mzdová a personální agenda v roce 2014 – zásadní informace ke změnám

Tento aplikační seminář je určen pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.
Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Termín: 8. 1. 2014, 09:00 — 8. 1. 2014, 14:30

Úvod do artefiletiky aneb Tvořením K sobě samému

Úvod do artefiletiky aneb Tvořením K sobě samému

Kurz nabízí seznámení s artefiletikou, nahlédnutí do arteterapie a vysvětlení obou pojmů. Zaměřuje se na možnost nového pohledu na
výtvarné tvoření (s důrazem na proces tvorby, nikoli na výsledek) a na osobní obohacení uchazečů skrze zážitek z tvorby.
Nabídka pro každého bez ohledu na výtvarné nadání. Ideální jako inspirace pro výtvarné pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích.

Místo: Praha, Máchova 7
Termín: 2. 12. 2013, 09:30 — 2. 12. 2013, 15:30

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

Naše třídenní mezinárodní školení proběhlo v příjemných prostorách školícího střediska Marianeum a všichni účastníci byli velmi spokojeni - jak s ubytováním, tak se školícími místnostmi či s občerstvením, ve kterém Marianeum vyšlo vstříc všem našim netradičním požadavkům. Velmi pozitivně oceňujeme flexibilní přístup střediska a těšíme se na možnost naší další spolupráce.

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.